Walne Zebranie

Szanowni Państwo,

Zarząd SKT nr 30 STO uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 30 STO.

Zebranie odbędzie się w budynku naszej Szkoły (Tychy, ul. Edukacji 11a).

W związku z upływem kadencji urzędujących władz SKT nr 30 STO w dniu 31 stycznia 2019r. dokonamy wyboru nowego Prezesa Koła a także pozostałych władz Koła (członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd STO).

Mając na uwadze istotę poruszanych spraw, dotyczących zarządzania Kołem oraz Szkołą zachęcam do wzięcia udziału w Zebraniu.

Przypominamy Państwu, że w świetle obowiązującego Statutu STO, szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych, co oznacza, że mają Państwo realną możliwość – poprzez swoich przedstawicieli we władzach Koła – kształtowania i realizowania wizji rozwoju naszej szkoły.

Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Ostrowski
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
1. Uchwała Zarządu STO SKT nr 30 w Tychach dotycząca zwołania Walnego Zebrania Członków
2. Porządek obrad
3. Ordynacja wyborcza STO
4. Podstawowe informacje nt. Walnego Zebrania Członków