Poparcie protestu nauczycieli

Strajk nauczycieli jest aktem odwagi i społecznej odpowiedzialności za jakość edukacji. To nauczyciele najlepiej wiedzą, jak wygląda codzienna praca z uczniem. Ustawy i rozporządzenia MEN coraz bardziej się od tej rzeczywistości oddalają a jednocześnie nakładają na nauczycieli i dyrektorów obowiązek zastosowania się do nich – często niemożliwego w praktyce. MEN (reprezentujące państwo w zakresie edukacji) o nauczycieli nie dba, nie słucha ich głosu, nie ufa im. Kontroluje, ogranicza, lekceważy i coraz bardziej zakłamuje rzeczywistość, obniża prestiż zawodu. Jednocześnie w społeczeństwie powszechne jest oczekiwanie, że każde dziecko będzie uczone przez jak najlepszych specjalistów, nauczycieli-pasjonatów.

Cierpliwość nauczycieli skończyła się. Doszliśmy do muru. Oddolna inicjatywa pokazuje determinację tej grupy i umiejętność zjednoczenia ponad podziałami. Dobra edukacja nie dzieje się na Szucha, ale w każdej klasie, na każdej lekcji.

Jako szkoła niepubliczna, społeczna, nie mieliśmy formalnej możliwości przystąpienia do strajku. Popieramy protest nauczycieli, nawet w tak skrajnej formie jak strajk. Skoro inne możliwości walki o dobrą edukację zostały wyczerpane, musimy zmierzyć się wszyscy z dezorganizacją, jaką strajk powoduje. Z nadzieją, że solidarny protest środowiska nauczycieli doprowadzi do autentycznego i merytorycznego (a nie politycznego) pochylenia się nad polską szkołą.

W ostatnich dniach (8 i 9 kwietnia), w ramach symbolicznego poparcia strajkujących nauczycieli, wiele lekcji w naszej szkole poświeciliśmy edukacji obywatelskiej – rozmawialiśmy z uczniami aktualnej sytuacji w oświacie, o roli nauczyciela, jego zadaniach i odpowiedzialności, o godności i randze zawodu, o prawie do strajku, o dążeniu do lepszej szkoły. To były ważne lekcje dla uczniów, chętnie i aktywnie brali w nich udział.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim nauczycielom, którzy podjęli strajk – za odwagę i determinację.

Dziękujemy! Życzymy siły i wytrwałości!

Edyta Razmus dyrektor ZS STO

Polecamy list otwarty dyrektora jednej z krakowskich szkół STO oraz blog dyrektora szkoły STO na Bemowie.

Stanowisko STO ws. sytuacji w oświacie.