Szkoła bez przemocy

„Przemoc jest straszna
Przemoc to choroba
Okrutne czyny
Czasem nawet słowa
Ogarnia wszystkich
Winnych i bez winy
Nie szukaj zemsty
Lecz szukaj przyczyny”

- takie słowa można znaleźć w Internecie, a przemoc może pojawić się wszędzie. Wszędzie, gdzie są ludzie i ich różne potrzeby, poglądy. Czy musi? Nie musi. I nie chcemy, by pojawiała się w naszej Szkole. Dlatego bierzemy udział w Kampanii SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kampania ma na celu przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Kampania skierowana jest do szerokiej opinii publicznej, a w szkołach - do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kampania będzie trwać przez cały rok szkolny a w jej ramach odbędą się zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami oraz szkolenia zwiększające umiejętności nauczycieli. Co jeszcze? Najważniejsze będzie codzienne trzymanie się zasad KODEKSU SZKOŁY BEZ PRZEMOCY a o reszcie będziemy informować na bieżąco.

Dowiedz się więcej >>>