SP STO w projekcie „Szkoła Współpracy”

20 i 21 lutego przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów wzięli udział w pierwszym szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Projekt, realizowany w 1034 szkołach i przedszkolach, ma na celu wprowadzenie w nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Współpracy opartej na zaufaniu i współodpowiedzialności za tworzoną razem przestrzeń szkoły. Po szkoleniu – przed nami debaty w podgrupach i ustalenie działań, które prowadzić będą do nowego, lepszego postrzegania i wypełniania roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

Zespół projektu, 6RUN, tworzą przedstawiciele:

Ze strony nauczycieli – Edyta Razmus (dyrektor) i Joanna Szojda (opiekunka Samorządu Uczniowskiego).

Ze strony rodziców – Agnieszka Szczęsny i Tomasz Nowicki.

Ze strony uczniów – Beniamin Masztafiak i Mateusz Ostrowski.

Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.

Kapitał społeczny to relacje, które budowane są na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji i kreatywności oraz wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi i realizowanie wspólnych celów.

Dla uzupełnienia kapitału ludzkiego, który bazuje na tym, by rozwijać się indywidualnie, dzięki osobistym kompetencjom, wiedzy, doświadczeniu, znajomości języków, zdrowiu, etc. rolą kapitału społecznego jest rozwijać się we współpracy zespołowej, dzięki właściwym relacjom społecznym, zaufaniu, optymalnemu przepływowi wiedzy i doświadczenia, docenianiu różnorodności.

2014.02.24,
Edyta Razmus, dyr. ZS STO