Rekrutacja do gimnazjum

Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły
w godz. 7.45 – 15.45.

Nasz adres:
ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy.
Telefon: 32 219 02 40, fax: 32 219 02 41
email: szkola@zssto.org

Bezpośredni e-mail do Pani Dyrektor:
edrazmus@poczta.fm

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS II - III GIMNAZJUM

Uczniowie przyjmowani są w dowolnym momencie roku szkolnego.

Warunki przyjęcia:

I. Wolne miejsce w klasie, do której uczeń ma być przyjęty.

II. Złożenie formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienie dokumentów:

  1. świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (konieczna co najmniej dobra ocena zachowania i średnia ocen co najmniej 3,5),
  2. oceny cząstkowe uzyskane w aktualnym roku szkolnym,
  3. opinia dotychczasowego wychowawcy klasy.

III. Udział ucznia w teście diagnozującym poziom języka angielskiego.

IV. Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi.