Reforma Oświaty 2017

plakat

mapa-drogowa

Bezpośredni kontakt z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej: reformaedukacji@men.gov.pl

Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.15–16.15:

  • tel. 22 347 41 41, struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 347 47 92, podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 347 44 58, przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy,
  • tel. 22 347 43 12, finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy,
  • tel. 22 347 42 28, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • tel. 22 347 41 95, kształcenie branżowe.

Więcej informacji na: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ oraz 
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

REFORMA OŚWIATY a ZS STO