Projekty

Szkoła bierze udział w licznych projektach rządowych lub współfinansowanych m.in. przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: