Władze STO

  • AKTUALNE WŁADZE SZKOŁY

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków STO SKT, które odbyło się 28 lutego 2013 r., przy obecności 28 członków Koła wybrane zostały władze Stowarzyszenia kolejnej kadencji.

  • ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

1. Zarząd w składzie:

Rafał Zawada - prezes
Tomasz Ostrowski - wiceprezes
Piotr Czapliński - skarbnik
Alinę Mazurczyk - sekretarz
Elżbieta Mleczko - członek zarządu

2. W skład Komisji Rewizyjnej weszli

Henryk Dłużewski, Elżbieta Klębowska, Ireneusz Plaza.

3. Delegatami na Krajowy Zjazd STO zostali:

Tomasz Ostrowski i Edyta Razmus.

  • DYREKCJA ZS STO

Od 2009 r., z woli zarządu i szkolnej społeczności, skład dyrekcji pozostaje niezmienny: Edyta Razmus (dyrektor) i Dominika Kaniewska (wicedyrektor).

  • RADA RODZICÓW

Rada Rodziców, jako organ doradczo-opiniujący, wybierana jest co roku. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele każdej z klas - w roku szkolnym 2015/2016 to 13 zaangażowanych osób:

Na zdjęciu od lewej siedzą: p. Gabrysia Przewoźnik, p. Ania Mazur-Biczycka, p. Hania Góralczyk; od lewej stoją: p. Beata Sikorska-Otzen, p. Joasia Plaza, p. Tomek Dąbrowski, p. Marcin Jędrzejewicz, p. Klaudia Domagała, p. Estera Tyborczyk, p. Ania Chowaniec, p. Elwira Szałucka i p. Barbara Lesiuk-Dyjas.

  • SAMORZĄD UCZNIOWSKI