Historia

Dawno już, bo w 1989 roku, jak mówią Kroniki Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wielu światłych mieszkańców grodu Tychy spotykało się, radziło, dumało i marzyło - jak wykorzystać powstające możliwości i uczynić naszą edukację radośniejszą, ciekawszą i dającą pełne poczucie człowieczeństwa, jako że uczeń to też człowiek... 

W 1990 r. powołaliśmy więc Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO i Społeczną Szkołę Podstawową STO, a w 1999 Społeczne Gimnazjum STO. Teraz szkolne korytarze wypełniają fotografie uśmiechniętych absolwentów - a młodsze pokolenie uczniów z ogromną przyjemnością czerpie pozytywne wzory i z upodobaniem wyszukuje coraz to nowych pomysłów na uatrakcyjnienie szkolnego życia. 

W 2002r otrzymaliśmy imię Josepha Conrada-Korzeniowskiego.