Co nas wyróżnia?

Jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jesteśmy zobowiązani realizować wszystkie treści zapisane w podstawie programowej, w liczbie godzin nie mniejszej niż w szkołach publicznych tego samego typu. Oczywiście robimy to :-)

Wyróżnia nas to, jak to robimy i to, czego robimy więcej - zapraszamy do zapoznania się ze skróconą prezentacją szkoły, w której przedstawiamy też bardzo przydatne informacje dotyczące reformy edukacji (od 1.09.2017) i rekrutacji na najbliższy rok szkolny.