Misja, patron i hymn

   PATRON I TRIADA WARTOŚCI

 

Joseph Conrad-Korzeniowski – żeglarz i pisarz. Urodzony w Berdyczowie (dzisiejsza Ukraina), mający polskich rodziców, Joseph Conrad-Korzeniowski był jednym z niewielu bardzo uczciwych twórców – zarówno w życiu, jak i pisaniu. Głoszone przez niego hasła wierności samemu sobie i własnym ideałom są wciąż aktualne (choć może niemodne...). Człowiek trzech kultur – polskiej, francuskiej i angielskiej, chyba najbardziej europejski ze wszystkich pisarzy, jakich wydała Polska. Conrad dużo podróżował i wnikliwie obserwował. Swoje refleksje zawarł w kilkudziesięciu zbiorach opowiadań i powieściach, w których wciąż przewijają się wartości: praca, obowiązek, honor, wierność, wytrwałość, poszukiwanie granic między dobrem a złem…

Triada wartości, która przyświeca naszym działaniom wychowawczym:

   DZIELNOŚĆ (MĘSTWO)

 • codzienne wyzwania podczas zajęć i przerw – odwaga do wyrażania siebie,
 • mierzenie się z konsekwencjami swoich działań (uwaga w dzienniku to za mało ;)),
 • wyjazdy naukowe i turystyczne (m.in. coroczne wyjazdy śródroczne, wyprawy rowerowe, wyjazdy zagraniczne – Anglia, Irlandia),
 • występy, reprezentowanie szkoły, negocjowanie przywilejów.

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • systematyczna nauka i osiągane wyniki,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach,
 • obowiązkowy egzamin TOEFL na koniec nauki,
 • dotrzymywanie terminów, reprezentowanie szkoły.

   USPOŁECZNIENIE

 • wolontariat w świetlicy środowiskowej,
 • akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, Góra Grosza, współpraca z Hospicjum Cordis i schroniskiem dla zwierząt),
 • coroczny udział w miejskim Dniu Zdrowia.

   HYMN SZKOŁY