Kalendarium roku szkolnego

Wydarzenie

Data (godzina)

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
Spotkanie z rodzicami: 17.30 – wszyscy w auli ZS nr 5: organizacja roku szkolnego – dyrektor; 18.00 – Wychowawcy: statut, egzaminy, wybory do RR 14.09.2017
Test kompetencji IBK – kl. VII SP 26.09.2017
Konsultacje z rodzicami - bieżące wyniki nauczania i wychowania 26.10.2017
160 rocznica urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego 14.12.2017
Konsultacje z rodzicami - oceny przewidywane na koniec I półrocza 14.12.2017
Klasowe wigilie. Jasełka – przed południem 22.12.2017
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017-01.01.2018
Klasyfikacja śródroczna – wystawienie ocen do 19.01 22.01.2018
Konsultacje z rodzicami – podsumowanie I półrocza 25.01.2018
Koniec I półrocza 26.01.2018
Ferie zimowe 29.01-11.02.2018
Konsultacje z rodzicami - bieżące wyniki nauczania i wychowania, przypomnienie informacji o egzaminie gimnazjalnym. 22.03.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018
Wyjazdy dydaktyczne (naukowe) klas I-VII SP oraz II GIM (5 dni) 16-20.04.2018
Egzamin gimnazjalny (środa - czwartek - piątek) 18-19-20.04.2018
Testy kompetencji IBK - I-VII SP, II-III GIM 09.05.2018
Konsultacje z rodzicami: przewidywane wyniki nauczania i wychowania 17.05.2018
Wystawienie ocen rocznych 15.06.2018
Konferencja klasyfikacyjna 18.06.2018
Zakończenie zajęć dydaktycznych 22.06.2018

Prosimy sprawdzać także terminarz w E-dzienniku – na bieżąco uzupełniane są pozostałe istotne terminy.