Kadra nauczycielska

  • Dyrekcja szkoły

   mgr Edyta Razmus dyrektor szkoły
   mgr Dominika Kaniewska zastępca dyrektora szkoły, język angielski

  • Nauczyciele

   mgr Harald Bem zajęcia artystyczne - fotografia
   mgr Henryk Bielas język polski
   mgr Artur Bondel wychowanie fizyczne
   mgr Sandra Blaut język angielski
   mgr Dorota Boryczko język polski, scrabble, savoir vivre
   dr Marcin Buczyński język polski, techniki pamięciowe
   mgr Katarzyna Bula doradztwo zawodowe
   mgr Lidia Chrząstek język niemiecki
   dr inż. Robert Czabański informatyka
   mgr Sebastian Fisher religia
   mgr Roksana Frychel język francuski
   mgr Dorota Gędoś wychowawnie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
   mgr Janusz Górski szachy
   mgr Maciej Gruchlik zajęcia taneczne
   mgr Dorota Izydorczyk-Ociepa hsitoria, WOS
   mgr Beata Jasionowska edukacja wczesnoszkolna
   mgr Grzegorz Jeżela język niemiecki
   mgr Maryla Jędrusik gimanstyka korekcyjna
   mgr Marta Jękot język angielski
   mgr Ewa Kaczmarek wychowawca świetlicy
   mgr Daria Kaczmarek-Baron biologia, interblok
   mgr Justyna Jabłeka wychowawca świetlicy, pedagog szkolny
   mgr Agnieszka Kapela matematyka
   dr Edward Karolczuk historia, WOS
   mgr Barbara Kohut-Koziorz wychowawca świetlicy
   mgr Magdalena Krzemińska edukacja wczesnoszkolna
   mgr Mariusz Lachowski aikodo
   mgr Anna Lange edukacja wczesnoszkolna
   mgr Halina Lutrowicz wiedza o kulturze
   mgr Katarzyna Majda przyroda, geografia, interblok
   mgr Beata Mariańska edukacja wczesnoszkolna
   mgr Paulina Merta język angielski
   mgr Marta Musiał plastyka
   mgr Sabina Ogierman edukacja wczesnoszkolna
   mgr Janusz Pietrucha muzyka
   mgr Rafał Sebrala wychowanie fizyczne
   mgr Anita Strzępek chemia, interblok
   mgr Marcin Strzępek fizyka, matematyka, interblok
   mgr Robert Surma informatyka, etyka
   mgr Agnieszka Szczęsny wychowawca świetlicy
   mgr Anna Moraś pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający
   mgr Monika Szydłowiecka zajęcia teatralne
   mgr inż. Waldemar Śramski technika
   mgr Jadwiga Święs matematyka
   mgr Wiesława Twaróg kaligrafia
   mgr Janusz Szostak wychowanie fizyczne
   mgr Danuta Wencel język niemiecki
   mgr Izabela Wędzony edukacja wczesnoszkolna