Warsztaty artystyczne

Zajęcia w ramach warsztatów artystycznych odbywają się raz w tygodniu, w czwartki, godz. 13:50 - 14:35 oraz 14:35 - 15:30.

Główne cele warsztatów artystycznych:  

  •  - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
  •  - kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego,
  •  - uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz uwrażliwienie na sztukę - przygotowanie do odbioru dzieł sztuki,
  •  - rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną eksperymentować z ta formą wyrażania siebie!