Strzelnica

Jednym z przejawów patriotyzmu, jakim możesz się wykazać, jest uczestniczenie w treningach i uprawianie strzelectwa sportowego. Działalność popularyzująca tę dyscyplinę sportu jest także jednym z szeroko rozumianej edukacji obronnej.

Warunki do prowadzenia strzeleckich zawodów sportowych są w poszczególnych szkołach bardzo różne. Istnieje jednak możliwość zorganizowania ich we współpracy z Ligą Obrony Kraju oraz lokalnie działającymi kołami strzelectwa sportowego.

W czasie zajęć programowych przygotowujecie się do indywidualnej i zbiorowej obrony przed wieloma zagrożeniami. Jednak aby opanować różnorodne czynności ograniczające niebezpieczeństwo, nieodzowne jest kształtowanie określonych postaw, cech osobowych i umiejętności. Uprawianie strzelectwa sportowego kształtuje m.in. cierpliwość, obowiązkowość, panowanie nad odruchami, potrzebę przestrzegania bezpieczeństwa, odwagę, wolę, samodzielność, wytrwałość, zdyscyplinowanie, samokrytycyzm.

W szkole, na zajęciach strzelectwa, uzyskuje się podstawową wiedzę, którą można później rozwijać w czasie odbywania służby wojskowej w silach zbrojnych lub w formacjach obrony cywilnej. Ponadto w kraju działa wiele organizacji i stowarzyszeń, które chcą zainteresować młodzież różnego rodzaju szkoleniem obronnym. Przygotowaniem do tego typu aktywności społecznej może być uczestniczenie m.in. w zawodach strzeleckich z różnego rodzaju broni, zawodach sportowo-obronnych, przynależność do szkolnej Ligii strzeleckiej lub szkolnej sekcji strzeleckiej.

Zajęcia w Gimnazjum ZS STO prowadzi pan Ryszard Woda. Zapraszamy!