ECDL

W ramach dodatkowych zajęć ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) uczniowie zapoznają się z użytkowniem komputera w zakresie pakietu MS Office. Nabędą umiejętności konstrukcji dokumentów za pomoca Worda, obliczeń w programie Excel, przygotowywania prezentacji w oparciu o najnowsze tendencje w wystąpieniach publicznych oraz zapoznają sięz technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT) w zakresie pozwalającym na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie informacji za pomocą Internetu, unikanie zagrożeń związanych z nowymi technologiami oraz mediami społecznościowymi (pełny opis zajęć tutaj >>>).

Zgodnie z kierunkami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz Unii Europejskiej zdobędą umiejętności pozwalające im podejść do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zgodnie z aktualnie obowiązującym syllabusem w zakresie ww. certyfikacji.

Korzyści z certyfikatu ECDL:
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to nie tylko potwierdzenie wysokich kwalifikacji z zakresu informatyki, to także ułatwienie w przebiegu studiów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe i makrokierunki, „student posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (…) może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej”. Potwierdzenie tego stanu rzeczy można znaleźć w ww. rozporządzeniu §15 pkt. 2.

ECDL jest doskonałą formą udokumentowania swojej wiedzy i kompetencji, gdyż uzyskanie certyfikatu ECDL, poprzedzone przygotowaniem się do egzaminów powoduje, że jego posiadacz potrafi w sposób efektywny wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej w codziennej pracy. Certyfikat ECDL można wykorzystać również poza granicami Polski (wszystkie certyfikaty są wystawiane w języku polskim i angielskim), bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów czy dokonywania tłumaczeń. W przypadku poszukiwania pracy umiejętność obsługi komputera potwierdzona certyfikatem ECDL daje większe możliwości niż niczym nie potwierdzony wpis do CV.

Zakres merytoryczny kółka ECDL dla gimnazjum:
Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów w życiu codziennym, korzystanie z Internetu i szybkie wyszukiwanie. Konstrukcja dokumentów w MS Word, obliczenia i podstawy analizy matematycznej w MS Excel, prezentacje multimedialne i wstęp do wystąpień publicznych przy użyciu MS PowerPoint. Współpraca MS Word, MS Excel i MS PowerPoint. Podstawy baz danych i MS Access.

Wytyczne i dokumenty:
Syllabus ECDL: http://www.ecdl.com.pl
Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.07.2007 r.:
http://www.bip.nauka.gov.pl

 Zajęcia ECDL prowadzić będzie mgr Bartosz Kiszewski.